Сайт переезжает на новый адрес: www.horthy.ru
Но очень медленно... Приношу извинения за неудобства...
<<< Хроника жизни Миклоша Хорти (1868-1920) <<< >>> Хроника жизни Миклоша Хорти (1920 - 1957) >>>

Horthy Miklós életpályájának krónikája

©STEMLERNÉ BALOG Ilona – DEMETER Zsuzsanna

1920. március 1. Национальное собрание выбирает Миклоша Хорти Регентом Венгрии A Nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választja.
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=59241
1920. április 1. Вместе с семьёй переселяется в Королевский дворец в БудеCsaládjával beköltözik a budai királyi palotába.
 
1920. augusztus 20. Учреждается орден Витязей. Миклош Хорти становится Генерал-капитаном ордена.Létrehozza a Vitézi Rendet, Az Országos Vitézi Szék elnöke és a vitézek főkapitánya lesz.
 
1921. március 7. Хорти Миклош награждается Орденом Марии-Терезии за Отрантское сражение Первой мировой войны.A Mária Terézia-rend káptalanja Horthy Miklós sorhajókapitánynak „az Otrantói-szorost megfigyelő halászgőzösök megsemmisítéséért” a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét adományozza
1921. március 27. Переговоры Хорти и Карла IV в будайском дворце о попытке реставрации короляHorthy Miklós és IV. Károly megbeszélése a budai Várban a királyi hatalom visszaállításáról.
1921. május. Первое публичное посвящение в рыцари на острове Маргариты в Будапеште.Az első nyilvános vitézzé avatás a Margitszigeten
1921. október 22. Приказ Хорти по армии о верности присяге Регенту, против возвращения Карла IV.Horthy Miklós hadparancsa a hadsereget a kormányzóra tett esküjére emlékezteti IV. Károllyal szemben.
1922. április 3. Дочь Хорти Паулетта выходит замуж за Ласло Фаи. Пара позже распадётся.Из-за смерти короля Карла IV на Мадейре, свадьба прошла в тихом семейном кругу.Horthy Paulette házasságot köt Fáy Lászlóval. A házaspár később elválik.
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=59241
1922. augusztus 15. Старший сын Хорти Иштван произведен в рыцари Ордена витязей.A kormányzó vitézzé avatja idősebbik fiát, Istvánt.
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=59241
1926. november 28. Хорти принимает участие в дне памяти императора Франца Иосифа по случаю 10-й годовщины его смерти в на Национальном музее.Emlékünnep a kormányzó részvételével Ferenc József halálának 10. évfordulóján a Nemzeti Múzeumban, Ferenc József halotti maszkja előtt.
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=59241
1927. január 16. Охота в Гёдёлле с эрцгерцегом Альбрехтом. В качестве трофеев : 58 кабанов. Vadászat Gödöllőn Horthy Miklós és Albrecht főherceg részvételével. 58 vaddisznót ejtenek zsákmányul.
1927. augusztus 4. В возрасте 21 года Хорти Миклош-младший женится на Каройи Марии Консуэло. У пары родятся 2 дочери: София и Николетта. 21 éves korában megnősül ifj. Horthy Miklós. Felesége gróf Károlyi Mária Consuelo. A házasságból két kislány, Zsófia és Nikolette születik.
1927. szeptember 18. Рыцарский орден Святого Иоанна Иерусалимского госпиталя выбирает Хорти своим почетным руководителем и вручает ему свой орден.. A Johannita Lovagrend tiszteletbeli parancsnokává választja a kormányzót és a rend küldöttsége átnyújtja a rend jelvényeit.
!
1930. február 14. Второй брак дочери Хорти Паулетты. Муж -Каройи Дьюла младший. Horthy Paulette második házassága, férje ifj. gróf Károlyi Gyula.
!
1930. február 21. В связи с 10-ти летием Регенства, парламент принимает об увековечивании имени Хорти. Именем Хорти называют мост в Будапеште, больницы и т.п. Ввводится в обращение монета 5 пенгё с профилем Хорти. Horthy Miklós kormányzóságának 10. évfordulóján a felsőház elfogadja kormányzói érdemeinek törvénybe iktatását. Horthy Miklós nevét veszi fel Budapesten a Boráros téri Duna-híd, a Rádium Gyógyintézet, a Hadirokkant Otthon, a Debreceni Állami Kórház, a Pécsi és a Gyöngyösi Tüdőbeteg Gyógyintézet, a Szegedi Hadirokkant Otthon, a kőbányai családi háztelep. Az ötpengősöket Horthy Miklós képmása díszíti..
!
1935. május 24. Официальные переговоры Г.Геринга в Будапеште с Хорти и Дьюлой Гёмбёшем. Göring félhivatalos tárgyalása Budapesten Horthyval és Gömbös Gyulával.
!
1936. március 11. Хорти шлёт поздравление Гитлеру по случаю оккупации Рейнской демилитаризованной зоны A Rajna-vidék megszállása alkalmából a kormányzó üdvözli Hitlert..
!
1936. augusztus 20. Первая зарубежная поездка Хорти. Охота в Австрии. A kormányzó Ausztriába utazik vadászatra.
!
1936. augusztus 22. Встреча с Гитлером в Берхтесгадене. Látogatást tesz Hitlernél Berchtesgadenben.
!
1936. november 29. Хорти охотится в Гёдёллё с министром иностранных дел Италии Чиано. Gödöllőn vadászatot rendez Ciano olasz külügyminiszter tiszteletére.
!
1936. december Хорти с женой совершают официальный визит в Италию. Их встречают король Италии Виктор Эммануил III и Муссолини. A kormányzói pár Olaszországba utazik. Fogadja őket III. Viktor Emánuel király és Mussolini.
!
1937. május По приглашению Регента король Италии Виктор Эммануил III с семьёй посетил Будапешт. A kormányzó meghívására III. Viktor Emánuel családjával Budapestre látogat.
!
1937. július 1. Парламент принимает закон расширяющий полномочия Регента A képviselőház elfogadja a kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot.
!
1938. április 3. Обращение Хорти по радио к нации из своего кабинета в Будайском дворце по случаю Аншлюсса Австрии. Хорти заявляет, что Аншлюсс не повлияет на независимость Венгрии. Horthy Miklós a budai palotában lévő lakosztályából „megnyugtató” rádióbeszédet intéz a nemzethez Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatolása nem változtathat Magyarország függetlenségén.
!
1938. augusztus 18. Хорти принимает участие в выездном заседании Парламента в Секешфехерваре по случаю 900 летия со дня смерти Святого Иштвана. Az országgyűlés Horthy Miklós részvételével Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából ünnepi ülést tart a székesfehérvári vármegyeház udvarán
!
1938. augusztus 20–26. Официальный визит в Германию. Felesége társaságában Németországba látogat.
!
1938. szeptember 18. Охота с Герингом в Восточной Пруссии. Göring meghívására Kelet-Poroszországba utazik vadászatra.
!

1938. október 1. По случаю подписания Мюнхенсого соглашения Миклош Хорти шлёт письменные поздравления немецкому и итальянскому правительствам. Horthy Miklós a müncheni egyezmény alkalmából levélben üdvözli a német és az olasz kormányt.
!
1938. november 6. Миклош Хорти во главе венгерских войск въезжает в Комаром верхом на белом коне. Horthy Miklós a magyar hadsereg élén bevonul Komáromba.
!
1939. július 18. Хорти Иштван приземляется в Бомбее спустя 4 дня после вылета на одномоторном самолете из Будапешта. 46-ти часовой полет сына Регента пресса освещает как выдающееся спортивное событие. Négy nap alatt, 46 órás repülés után Horthy István sportrepülőjével megérkezik Bombayba. A repülésről a sajtó mint „egyedülálló” sportteljesítményről tudósít.
!
1940. február 28. На праздничном заседании по случаю 20-летия регенства Миклоша Хорти верхняя палата парламента принимает закон об увековечении этого события. A képviselőház ünnepi ülésén elfogadják a kormányzó 20 éves országlásának megörökítéséről szóló törvényjavaslatot.
!
1940. április 26. Иштван Хорти женится на графине Эдельсхайм Дьюлаи Илона. В браке родится сын - Иштван Horthy István házasságot köt gróf Edelsheim Gyulai Ilonával. A házasságból egy fiú, István születik.
!
1940. június 26. От туберкулёза умирает дочь Хорти - Паулетта. Tüdőbajban meghal Horthy Paulette.
!
1940. szeptember 10. Письмо Хорти Гитлеру с благодарностью за Второй Венский арбитражHorthy kormányzó levele Hitlerhez, amelyben köszönetet mond a 2. bécsi döntésért.
 
1940. szeptember 15. Хорти во главе войск входит в Коложвар (Клуж-Напока)Horthy Miklós ünnepélyesen bevonul Kolozsvárra.
 
1940. november 11. В присутствии Регента в Сегеде открывается Королевский университет имени Миклоша ХортиA kormányzó jelenlétében megnyitják a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemet.
 
1942. február 15. Объявлено об учреждении поста заместителя РегентаKihirdetik az 1942 II. tc-t, a kormányzóhelyettesi méltóságról.
 
1942. február 19. Парламент выбирает Иштвана Хорти заместителем Регента.Az országgyűlés Horthy Istvánt kormányzóhelyettessé választja.
 
1942. augusztus 20. Гибель заместителя Регента Иштвана Хорти в авиакатоастрофе на восточном фронте.A kormányzóhelyettes repülő-szerencsétlenség áldozata lesz a keleti fronton.
 
1943. április 16–17. Переговоры Хорти и Гитлера в Клесхейме.Гитлер требует усиления военного участия Венгрии.Horthy Miklós és Hitler tárgyalása Klessheimben. Hitler a háborús erőfeszítések fokozását követeli
 
1944. március 17–18. Хорти едет в Германию. Гитлер объявляет о решении оккупировать Венгрию. Хорти принимает решение остаться на своём посту.Horthy Miklós Németországba utazik. Hitler közli, hogy elhatározta Magyarország megszállását. A kormányzó a helyén marad.
 
1944. szeptember 10. На Короннном совете Хорти просит определиться с решением о перемирии с СССР.A Koronatanács ülésén a kormányzó bejelenti elhatározását, hogy fegyverszünetet köt a Szovjetunióval.
 
1944. október 11. Делегация посланная Хорти в Москву подписывает условия перемирия с СССР.Horthy megbízottai Moszkvában aláírják az előzetes fegyverszüneti megállapodást
 
1944. október 15. В радиообращении Хорти объявляет, что просит перемирия у СССР. В тот же день Гестапо похищает Хорти Миклоша-младшего. Семья Хорти бежит под защиту папского нунция.Horthy Miklós rádióbeszédében bejelenti, hogy fegyverszünetet kér a Szovjetuniótól. Ugyanezen a napon a Gestapo elfogja ifj. Horthy Miklóst. A kormányzó családját a pápai nunciatúrára menekíti.
 
1944. október 16. Хорти отзывает воззвание о перемирии и подаёт в отставку с поста Регента. Немцы с семьёй этапируют его в расположенный в Баварии рядом с Вайльхаймом замок Hirschberg am Haarsee где держат его под домашним арестом под наблюдением Уолтера Хелленталя. Horthy visszavonja kiáltványát és lemond kormányzói tisztségéről. A németek a bajorországi Weilheim közelében fekvő Schloss Hirschbergbe viszik, és háziőrizet alá helyezik.
 
1945. május 1. Американские войска занимают Вайлхайм. Миклош Хорти объявляется военнопленным и перевозится в Аугсбург.Amerikai csapatok vonulnak Weilheimbe, Horthy Miklóst hadifogolynak nyilvánítják, és Augsburgba szállítják.
1
1945. május 4. Младший сын Хорти, Миклош освобождается американскими войсками из немецкого плена в г.Нидердорф. Американцы перевозят его на Капри, где он 3 месяца содержится под арестом. Ifj. Horthy Miklóst az amerikai csapatok kiszabadítják a koncentrációs táborból.
1
1945. augusztus 28 Первый допрос Хорти на Нюрнбергском процессе.Horthy Miklóst első ízben hallgatják ki a nürnbergi háborús bűnösök ügyével kapcsolatban
1
1945. szeptember 24. Хорти перевозят в Нюренберг в качестве свидетеля обвинения.Horthy Miklóst tanúként Nürnbergbe szállítják
1
1945. december 17. Хорти освобождают из под ареста в Нюренберге и он приезжает к семье в Баварию.Elbocsátják a nürnbergi fegyházból. Visszatérhet családjához Bajorországba.
1
1948. március Хорти снова свидетель обвинения в процессе над Веезенмайером.Horthyt újra tanúként hallgatják ki, Veesenmayer háborús bűnös perében.
1
1948. december 18. Семья Хорти покидает Баварию. A Horthy család elhagyja Bajorországot.
1
1949. január 11. После короткого пребывания в Швейцарии и Италии семья Хорти приезжает в Португалию в Эшторил."Rövid svájci és olaszországi tartózkodás után a család Portugáliába érkezik, Estorilban telepedhetnek le
1
1951. július 22. Хорти с женой празднуют "золотую" свадьбуA Horthy-házaspár aranylakodalma.
1
1953. В Буэнос-Айресе выходят мемуары Миклоша Хорти "Мои воспоминания"Megjelenik Buenos Airesben Horthy Miklós Emlékirataim című visszaemlékezése.
1
1956. június 18. Миклош Хорти празднует свой последний, 88 день рождения, вместе с членами венгерской колонии в Эшториле"Horthy Miklós utolsó, 88. születésnapját ünnepli a magyar kolónia tagjaival Estorilban.
1
1957. február 9. Миклош Хорти умирает в своем доме в Эшторил, Португалия. В своем завещании он просит похоронить его на родине после того как последний советский солдат покинет Венгрию"Horthy Miklós halála.
1
1993. szeptember 4. Перезахоронение Миклоша Хорти в семейном склепе в Кендереше Horthy Miklós újratemetése.
1
<<< Хроника жизни Миклоша Хорти (1868-1920) <<< >>> Хроника жизни Миклоша Хорти (1920 - 1957) >>>