Вторая мировая война
Венский арбитраж
ВеНГРия, СССР и теРРитоРиальНые потеРи ВелиКой РумыНии В 1940г Примечания

Дьени Габор

ВеНГРия, СССР и теРРитоРиальНые потеРи ВелиКой РумыНии В 1940 г.: уРоКи иСтоРии

Примечания

1. Erdély története. Második kötet. 1606-tól 1830-ig. Harmadik kiadás. Bp.

1988. 978; Recensământul general al populaţiei României 1930. Vol. II. Neam, limbă maternă, religie. Bucureşti 1938. Р. 8-9, 58-59, 84-85, 130-131, 134-135, 290-291, 316-317, 394-395, 468-469, 476-477.

2. Köztes-Európa 1763–1993. Térképgyűjtemény (Összeállította Pándi Lajos). Bp. 1997. 312.

3. Seres Attila. Magyar-szovjet tikos tárgyalások Genovában 1922-ben. Bánffy Miklós magyar külügyminiszter feljegyzései // Fons 2001/3. 401-404.

4. Seres Attila. Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok 1920-1941. Bp. 2010. 69.

5. Köztes-Európa 1763–1993. Térképgyűjtemény (Összeállította Pándi Lajos). Bp., 1997. 486.

6. Военная разведка информирует: январь 1939 – июнь 1941. Документы. М., 2008. С. 31.

8. Там же. С. 33, 35.

9. Там же. С. 35.

10. Назария С. Вторая мировая война: генезис, ход, итоги. Кишинев, 2010. С. 322.

11. Военная разведка информирует: январь 1939 – июнь 1941. С. 83.

12. Там же. С. 119.

13. Год кризиса 1938-1939. М., 1990. Док. № 603; Назария С. Вторая мировая война: генезис, ход, итоги. С. 76.

14. Военная разведка информирует: январь 1939 – июнь 1941. С. 217; Назария С. Вторая мировая война: генезис, ход, итоги. С. 323.

15. Там же. С. 208, 213.

16. Там же. С. 226.

17. Zeidler Miklós. A revíziós gondolat. Pozsony, 2009. 280.

18. Horthy Miklós. Emlékirataim. Bp., 2011. 244.

19. Военная разведка информирует: январь 1939 – июнь 1941. С. 292; Назария С. Вторая мировая война: генезис, ход, итоги. С. 323.

20. Назария С. Вторая мировая война: генезис, ход, итоги. С. 324-325.

21. Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. Документы. 1940-1946. М., 2000. С. 44.

22. Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp., 2011. 244.

23. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Pozsony, 2009. 281.

24. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. 281.

25. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. Bp., 1982. 255.

26. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához. 266-268.

27. Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. С. 46.

28. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936 - 1945. Bp., 1982. 508.

29. Lakatos Géza. Ahogy én láttam. Bp., 1992. 41-42.

30. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936-1945. Bp., 1982. 519.

31. Köztes-Európa 1763–1993. Térképgyűjtemény (Összeállította Pándi Lajos). Bp., 1997. 486.

32. Zeidler Miklós. A revíziós gondolat. Pozsony, 2009. 282.

33. Трансильванский вопрос. Венгерско-румынский территориальный спор и СССР. С. 83-86.

34. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához 1936 - 1945. Bp., 1982. 636.

35. Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. С. 165-173.

36. Vida István. Két fontos új dokumentum a Nagy Ferenc vezette magyar kormányküldöttség 1946. áprilisi moszkvai látogatásáról // Külügyi Szemle 2002/3. 149-167.

Документ №46 Примечания